ආගම් දෙකක ආදර කතාවක් | Na Paliganumak - Jude Rogans New Song | New Sinhala Song 2019

Channel : Video Dreams Music · on 06-06-2019 06:56:24 PM
2,218,005 view   8,604 like   1,148 dislike
Seethala Heene
Artist - Jude Rogans
Music - Dinesh Dissanayake
Lyrics - Dinesh Dissanayake & Jude Rogans
Set As Your Ringtone:

Hutch Dial - 369 660019
Dialog Dial - 87 59723
Mobitel Dial - 747 96274

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE | KEEP SUPPORT

Video Dreams Music is the best place to find popular SRI LANKAN MUSIC online.

ඔබගේ සියලු දැන්විම් අප චැනලයේ සදාරන මිලකට ප්‍රචාරය කරගන්න අපේ Facebook පිටුවට Inbox කිරීමට වගබලාගන්න. වෙනත් කිසිදු අයකිරිමක් නොමැතිව සියලුම Social Media Pages වලට ප්‍රචාරය කෙරේ

Please Contact Us For Any Copyright Matter
[email protected]


Enjoy & stay connected with us for more Video thank you...

වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ imo story එකට ගෙන්නගන්න අපිව add කරගන්න +94775040901 📲📲
Video Dreams Creations 2019 ©

❤Follow Us❤
👇👇👇👇👇👇
~~Youtube --https://goo.gl/mdtHt8
~~Facebook -- https://goo.gl/FdnfSp

NOTE : I am not earning from this video but if the respectful owner wants to delete this video kindly email me at [email protected] Please donot use copyright strike. I will be very thankful to you and will respect your decision. Thanks.


Enjoy & Stay Connected With Us For More Videos !!!

Re-Create By Video Dreams Company